Uzavření společnosti pro veřejnost ve dnech 20.7. až 31.7.2020

Uzavření společnosti pro veřejnost ve dnech 20.7. až 31.7.2020

Společnost ADAVAK, s.r.o. oznamuje, že ve dnech 20.7. až 31.7.2020 bude firma z důvodu čerpání dovolené pro veřejnost uzavřena. Telefon na havarijní službu v případě poruchy: 724 370 188 Děkujeme za pochopení, Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti

Číst více

Brigáda - koupaliště Adamov 2020

Brigáda - koupaliště Adamov 2020

Společnost ADAVAK, s. r. o., jako provozovatel areálu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky - pomocné plavčíky, pro zajištění letní sezóny 2020. Požadujeme časovou flexibilitu, spolehlivost a schopnost týmové práce. Podmínkou je dovršení 18 let. V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte zájem se stát členem našeho týmu, kontaktujte nás emailem: adavak@adavak.cz, nebo telefonicky: 516 446 405.

Číst více

Ukončení topné sezóny 2019 - 2020

Ukončení topné sezóny 2019 - 2020

Společnost ADAVAK,s.r.o., provozující soustavu centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelna „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 20.5. 2020 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu bude zřejmě ukončena topná sezóna 2019 – 2020.

Číst více

Provoz společnosti ode dne 4.5.2020

Provoz společnosti ode dne 4.5.2020

Vážení zákazníci, v návaznosti na aktuální vývoj mimořádných opatření bude ode dne 4. 5. 2020 společnost ADAVAK, s.r.o. otevřena v úřední dny pro veřejnost. Vstup do budovy bude umožněn jednotlivě, za předpokladu dodržení současných hygienických pravidel (rouška, dezinfekce). I nadále prosím preferujte písemný, emailový nebo telefonický kontakt a bezhotovostní platební styk. Servisní služby budou od tohoto data poskytovány bez omezení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Mimořádné odečty a vyúčtování vodného - stočného ke dni 30. 4. 2020

Vážení odběratelé, na základě novely l zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1. 5. 2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. V souvislosti s úpravou ceny si Vás dovolujeme požádat o mimořádné odečty vodoměrů ke dni 30. 4. 2020. Vyúčtování vodného a stočného za měsíce leden až duben bude bude provedeno k tomuto fakturačním termínu.

Číst více

OZONIZÁTORY V ADAMOVĚ

OZONIZÁTORY V ADAMOVĚ

Město Adamov (Hasiči) a společnost Adavak, s.r.o. společně pořídily 2 ozonizátory. Důvodem je mít v Adamově po ruce možnost efektivně dezinfikovat prostory, kde se občané shromažďují. Naši hasiči zahájili organizovanou dezinfekci prostor v budovách města Adamova a budovách s výskytem většího počtu osob. Testovali ve středu v ordinacích adamovských zubařů a začali s budovou Základní školy na ulici Komenského. Předpokládáme využití v dalších budovách ZŠ a MŠ, ordinací, MěÚ, prodejen potravin ... Patří jim velký dík. Jak sami říkají ... Jedeme v tom s Vámi, Hasiči města Adamova

Číst více

Omezení provozu společnosti ode dne 16.3.2020

Omezení provozu společnosti ode dne 16.3.2020

Vážení zákazníci, v návaznosti na mimořádná preventivní opatření a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR, přijala společnost ADAVAK, s. r. o. následující opatření. Ode dne 16. 3. 2020 do odvolání, je společnost ADAVAK, s.r.o., včetně pokladny pro veřejnost uzavřena. Podrobnosti k omezením naleznete uvnitř článku.

Číst více

Informace k aktuální situaci pro občany města

Informace k aktuální situaci pro občany města

Vážení občané, asi všichni z nás vnímáme situaci dnešních dnů, která dopadá na nás všechny bez výjimky. Situace se mění každým dnem či každou hodinou. Aktuálně jde o možné rozhodnutí karanténního opatření celé ČR. Čekají nás zcela jistě další a další opatření. Pro každého z nás občanů je to životní výzva s maximální mírou respektu k situaci, ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči nám všem. Musíme to zvládnout. Všichni, každý z nás i pro každého dalšího z nás. Celé rodiny, příbuzní, naši přátelé. Postupujme zodpovědně. Několik dalších hodin, dnů, týdnů či měsíců ukáže naši schopnost jednat v zájmů nás všech. Bezpochybně přijdou i nepříjemné, vážné či tragické okamžiky, které budeme muset překonat a budeme muset být silní. Nic jiného než zdraví nás všech není a nebude cennější.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27. 2. 2020

Oznámení o přerušení dodávky vody dne 27. 2. 2020

Z důvodu nutné výměny hydrantu u monobloku Komenského, který je v havarijním stavu, bude na ulicích Komenského, Sadová, Lesní a Pod Horkou dne 27. 2. 2020 přerušena dodávka pitné vody. Odstávka bude probíhat po dobu nezbytně nutnou v čase od 15:00 do 18:00 hodin. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o dočasném omezení průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Oznámení o dočasném omezení průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Dne 23.1.2020 od 7:30 do 15:00 bude společnost ADAVAK, s. r. o. provádět frézování a čištění kanalizace ve spodní části ulice Fibichova, konkrétně u obytného domu Fibichova 12. Z výše uvedeného důvodu nebude v uvedený den a čas jednosměrně průjezdná ul. Fibichova a u obytného domu Fibichova 12 nebude průjezdná vůbec. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Plotní

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Plotní

Dne 9. 1. 2020 od 8:00 do 12:00 bude provádět společnost ADAVAK, s. r. o. čištění a prohlídku kanalizačního řadu v první části ulice Plotní, tzn. od Plotní 86/2 k Plotní 499/8a. Z výše uvedeného důvodu nebude v uvedený den a čas jednosměrně průjezdná ul. Plotní. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Oznámení o uzavření průjezdu místní komunikace – ulice Fibichova

Dne 9. 1. 2020 od 10:00 do 15:00 bude provádět společnost ADAVAK, s. r. o. čištění a prohlídku kanalizačního řadu před obytnými domy ulice Fibichova 25-27, 29-31, 33-35. Z výše uvedeného důvodu žádáme obyvatele zmíněných bytových domů, aby neparkovali žádné osobní automobily na ulici Fibichova 25-27, 29-31 a 33-35. Tímto bych chtěl obyvatele této ulice požádat o shovívavost a pochopení. V případě nejasností kontaktujte prosím zástupce společnosti ADAVAK, s. r. o. na telefonu 724 370 181. Za způsobené omezení se omlouváme a děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více

Havárie vodovodního řadu - ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká

Havárie vodovodního řadu - ul. Hybešova, Fibichova, Bezručova, Krátká

Společnost ADAVAK, s.r.o. Vám oznamuje, že dne 27. 12. 2019 bude v době od 8:00 pokračovat oprava havárie hlavního vodovodního řadu. Omezení nebo přerušení dodávky pitné vody na dobu nezbytně nutnou se bude se týkat ul. Hybešova, části ul. Fibichova, Bezručova a Krátká. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Aktualizace stávajících smluv divize vodovody a kanalizace

Rok 2020 přinese odběratelům pitné vody změny ve stávajících smlouvách. Více podrobností o aktualizaci smluv najdete uvnitř článku.

Číst více

Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie měřidla dne 19. 12. 2019

Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie měřidla dne 19. 12. 2019

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že dne 19.12.2019 v době od 8:00 do 15:00 hodin, bude z důvodu havárie, provedena výměna měřidla tepla na primárním rozvodu topné vody. V průběhu opravy, a to na dobu nezbytně nutnou, bude přerušena dodávka tepla a teplé vody pro odběrná místa napojená na systém CZT z kotelny K2 u nádraží. Děkujeme za pochopení a za případné problémy se předem omlouváme. Jiří Beránek - divize Zásobování teplem.

Číst více

Uzavření společnosti pro veřejnost na přelomu roku 2019/2020

Uzavření společnosti pro veřejnost na přelomu roku 2019/2020

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že ve dnech 20. 12. 2019 - 3. 1. 2020 bude firma pro veřejnost uzavřena. POKLADNA PRO HOTOVOSTNÍ PLATBY BUDE OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 20.1. 2020. Děkujeme za pochopení. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie dne 29. 11. 2019

Přerušení dodávky tepla a teplé vody z důvodu havárie dne 29. 11. 2019

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že z důvodu havárie na rozvodné síti dodavatele elektrické energie je dne 29. 11. 2019, na dobu nezbytně nutnou, přerušena dodávka tepla a teplé vody pro odběrná místa napojená na systém CZT. Zásobování bude obnoveno bezprostředně po zahájení dodávek elektrické energie pro objekt kotelny. Děkujeme za pochopení a za případné problémy se předem omlouváme. Ing. Martin Hroz - jednatel společnosti.

Číst více

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Cena vodného a stočného pro rok 2020

Uvnitř článku naleznete ceny vodného a stočného pro rok 2020 .

Číst více

Kalkulace ceny tepla pro rok 2020

Kalkulace ceny tepla pro rok 2020

Uvnitř článku naleznete kalkulaci ceny tepla pro rok 2020.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 24. 9. 2019

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 24. 9. 2019

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že v úterý 24. 9. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin proběhne z důvodu havárie na vodovodním řadu odstávka pitné vody na ulicích Ronovská 1 a 3, Opletalova 32, 34, 36, 38, 38a, 38b, 42, 44, 46, 48 a 50, Dvořákova 1, 2, 3 a 4, Blažkova, Tererova a na ulici Údolní. Dodávka pitné vody bude obnovena ihned po provedení opravy vodovodního řadu. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - Vedoucí divize VaK.

Číst více